Dự báo kỹ thuật

DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD
DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: GBP/USD
DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY
DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: USD/JPY
DỰ BÁO KỸ THUẬT : VÀNG
DỰ BÁO KỸ THUẬT : VÀNG

Thứ hai, 02/11/2020

TÍN HIỆU SVIP: GOLD
DỰ BÁO KỸ THUẬT: BOEING D1 NGÀY 14/10/2020
DỰ BÁO KỸ THUẬT: BOEING D1 NGÀY 14/10/2020

Thứ tư, 14/10/2020

DỰ BÁO KỸ THUẬT: BOEING D1 NGÀY 14/10/2020
Dự báo kỹ thuật: VOLKSWAGEN D1 ngày 12/10/2020
Dự báo kỹ thuật: VOLKSWAGEN D1 ngày 12/10/2020

Thứ hai, 12/10/2020

Dự báo kỹ thuật: VOLKSWAGEN D1 ngày 12/10/2020
Dự báo kỹ thuật: AUD/USD
Dự báo kỹ thuật: AUD/USD

Thứ hai, 05/10/2020

Dự báo kỹ thuật: AUD/USD
Dự báo kỹ thuật: EUR/USD
Dự báo kỹ thuật: EUR/USD

Thứ hai, 28/09/2020

Dự báo kỹ thuật: EUR/USD
Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
Dự báo kỹ thuật:GBP/USD

Thứ hai, 28/09/2020

Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
Dự báo kỹ thuật: USD/JPY
Dự báo kỹ thuật: USD/JPY

Thứ năm, 24/09/2020

Dự báo kỹ thuật: USD/JPY
Dự báo kỹ thuật: NZD/USD
Dự báo kỹ thuật: NZD/USD

Thứ năm, 24/09/2020

Dự báo kỹ thuật: NZD/USD
Dự báo kỹ thuật: Volkswagen AG (VOWG)
Dự báo kỹ thuật: Volkswagen AG (VOWG)

Thứ năm, 24/09/2020

Dự báo kỹ thuật: Volkswagen AG (VOWG)
Dự báo kỹ thuật: EUR/USD
Dự báo kỹ thuật: EUR/USD

Thứ tư, 23/09/2020

Dự báo kỹ thuật: EUR/USD PTKT EU H4 KẾ HOẠCH GIAO DỊCH SELL 1,169.8 TP     1,159.2 SL     1,176.1 Nguồn: đội ngũ kỹ thuật eForex Viet Nam Tuyên bố từ chối trách nhiệm: công bố phân tích là một thông tin tiếp thị và không cấu thành lời khuyên hoặc nghiên cứu đầu tư. Nội dung của nó thể hiện quan điểm chung của các chuyên gia của chúng tôi và không xem xét hoàn cảnh cá nhân, kinh nghiệm đầu tư hoặc tình hình tài chính hiện tại của từng độc giả. Thị trường này có rủi ro, có thể gây ra thua lỗ. Nên nhà đầu tư phải lường trước rủi ro và quản lý vốn, quản lý tài khoản trước khi giao dịch.