Dự báo kỹ thuật

Dự báo kỹ thuật: AUD/USD

 • 05/10/2020
 • Dự báo kỹ thuật: AUD/USD ngày 05/10/2020

  PTKT  AUD/USD H4
  KẾ HOẠCH GIAO DỊCH 
  SELL LIMT 0.72
  TP 0.71
  SL 0.72497

   

  Nguồn: đội ngũ kỹ thuật eForex Viet Nam

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm: công bố phân tích là một thông tin tiếp thị và không cấu thành lời khuyên hoặc nghiên cứu đầu tư. Nội dung của nó thể hiện quan điểm chung của các chuyên gia của chúng tôi và không xem xét hoàn cảnh cá nhân, kinh nghiệm đầu tư hoặc tình hình tài chính hiện tại của từng độc giả. Thị trường này có rủi ro, có thể gây ra thua lỗ. Nên nhà đầu tư phải lường trước rủi ro và quản lý vốn, quản lý tài khoản trước khi giao dịch.

  Bài viết liên quan