Tín hiệu kỹ thuật

DỰ BÁO KỸ THUẬT : VÀNG

 • 02/11/2020
 •  

  TÍN HIỆU SVIP: GOLD H1
  KẾ HOẠCH GIAO DỊCH 

  NGÀY 02/11/2020
  BUY  1881
  TP1:  1887

  TP2:  1891
  SL:  1876

   

  Nguồn: đội ngũ kỹ thuật eForex Viet Nam

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm: công bố phân tích là một thông tin tiếp thị và không cấu thành lời khuyên hoặc nghiên cứu đầu tư. Nội dung của nó thể hiện quan điểm chung của các chuyên gia của chúng tôi và không xem xét hoàn cảnh cá nhân, kinh nghiệm đầu tư hoặc tình hình tài chính hiện tại của từng độc giả. Thị trường này có rủi ro, có thể gây ra thua lỗ. Nên nhà đầu tư phải lường trước rủi ro và quản lý vốn, quản lý tài khoản trước khi giao dịch.

  Bài viết liên quan

  DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD
  DỮ BÁO KỸ THUẬT: GBP/USD

  Thứ hai, 02/11/2020

  TÍN HIỆU SVIP: GBP/USD
  DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY
  DỰ BÁO KỸ THUẬT : USD/JPY

  Thứ hai, 02/11/2020

  TÍN HIỆU SVIP: USD/JPY
  Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
  Dự báo kỹ thuật:GBP/USD

  Thứ hai, 28/09/2020

  Dự báo kỹ thuật:GBP/USD
  Dự báo USD/CA
  Dự báo USD/CA

  Thứ ba, 22/09/2020

  Dự báo USD/CA
  Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD
  Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD

  Thứ hai, 21/09/2020

  Dự báo kỹ thuật Euro: EUR / USD, EUR / CHF, EUR / AUD, EUR / CAD