Dự báo kỹ thuật

Dự báo kỹ thuật: VOLKSWAGEN D1 ngày 12/10/2020

 • 12/10/2020
 • Dự báo kỹ thuật: VOLKSWAGEN D1 ngày 12/10/2020

  PTKT VOLKSWAGEN D1
  KẾ HOẠCH GIAO DỊCH 
  BUY 144
  TP 160
  SL 139

  Nguồn: đội ngũ kỹ thuật eForex Viet Nam

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm: công bố phân tích là một thông tin tiếp thị và không cấu thành lời khuyên hoặc nghiên cứu đầu tư. Nội dung của nó thể hiện quan điểm chung của các chuyên gia của chúng tôi và không xem xét hoàn cảnh cá nhân, kinh nghiệm đầu tư hoặc tình hình tài chính hiện tại của từng độc giả. Thị trường này có rủi ro, có thể gây ra thua lỗ. Nên nhà đầu tư phải lường trước rủi ro và quản lý vốn, quản lý tài khoản trước khi giao dịch.

  Bài viết liên quan