Dữ liệu thị trường

3 biểu đồ phân tích kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch
3 biểu đồ phân tích kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch

Thứ sáu, 25/09/2020

3 biểu đồ phân tích kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch Phân tích kỹ thuật biểu đồ nhằm xác định các mẫu và xu hướng thị trường bằng cách sử dụng các dạng khác nhau của các loại biểu đồ kỹ thuật và các chức năng biểu đồ khác. Việc diễn giải biểu đồ có thể đáng sợ đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, vì vậy việc hiểu phân tích kỹ thuật cơ bản là điều cần thiết. Bài viết này tiết lộ các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, phác thảo nền tảng và cách sử dụng các loại biểu đồ này.
Các chỉ số chứng khoán chính
Các chỉ số chứng khoán chính

Thứ sáu, 25/09/2020

Các chỉ số chứng khoán chính Trang này bao gồm một số chỉ số chứng khoán được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới, chẳng hạn như S&P 500, DJIA, NASDAQ 100, FTSE 100, DAX 30 và hơn thế nữa. Tiếp tục đọc để xem giá chỉ số chứng khoán trực tiếp và tin tức thị trường chứng khoán, đồng thời tìm hiểu về các chỉ số chứng khoán trong giao dịch, bao gồm cách chúng được tính toán và điều gì ảnh hưởng đến giá chỉ số chứng khoán.
Hàng hóa chính
Hàng hóa chính

Thứ năm, 24/09/2020

Trang này bao gồm các mặt hàng chính hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch trên toàn thế giới: vàng, bạc, dầu thô và đồng. Tiếp tục đọc để xem giá hàng hóa trực tiếp, tin tức thị trường hàng hóa và tìm hiểu về các yếu tố cơ bản có thể tác động đến giá hàng hóa.  
CÁC CẶP TIỀN TỆ CHÍNH
CÁC CẶP TIỀN TỆ CHÍNH

Thứ năm, 24/09/2020

  CÁC CẶP TIỀN TỆ CHÍNH
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%
Sự điên cuồng của trader Ấn Độ: Công ty chưa có doanh thu, nhưng cổ phiếu tăng 4,300%

Chủ nhật, 30/08/2020

Cơn cuồng cổ phiếu penny của đoàn quân nhỏ lẻ ở Ấn Độ đã chạm tới mức cực độ đến nỗi một số công ty chưa hề có doanh số cũng chứng kiến cổ phiếu tăng bung nóc